آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول ۹۷سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول ۹۷سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول ۹۷سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران


بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران می رساند :
مجمع عمومی عادی نوبت اول روز شنبه مورخ ۲۷/۵/۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۲۰ در ساختمان جدید سازمان واقع در کیلومتر ۲ محور ساری به قائمشهر برگزار می شود.

دستور جلسه:

۱ – گزارش ریاست سازمان

۲ – گزارش ریاست شورای انتظامی

۳ – گزارش هیات بازرسین سازمان

۴ – بررسی و تصویب تراز بودجه سال ۹۶

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات