آگهی مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب محوطه مجموعه ورزشی سازمان

بدینوسیله به اطلاع میرساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد اجرای عملیات شبکه فاضلاب محوطه مجموعه فرهنگی ورزشی خود واقع در پردیسان را از طریق برگزاری مناقصه محدود به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.


لذا پیمانکاران دارای صلاحیت می توانند سابقه حرفه ای خود را تا هفت روز از تاریخ درج این آگهی به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

    نظرات