گزارش تصویری (۲) بازدید مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی ،فنی و اقتصادی و املاک شرکت بازآفرینی شهری ایرا...

گزارش تصویری (۲) بازدید مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی ،فنی و اقتصادی و املاک شرکت بازآفرینی شهری ایرا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات