گزارش تصویری (۱) بازدید  مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی ،فنی و اقتصادی و املاک شرکت بازآفرینی شهری ایران از پروژه ارمغان ،...

گزارش تصویری (۱) بازدید مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی ،فنی و اقتصادی و املاک شرکت بازآفرینی شهری ایران از پروژه ارمغان ،...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات