برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان

جلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان با حضورِ رحمتی، رئیس کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی استان و روسا و مدیران کل دستگاه های خدمات رسان و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.
در این نشست مصوبات کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان بررسی و به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات