سامانه ستاد محلی برای لابی گری و فساد در مناقصات است!

به گزارش روابط عمومی-رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان در پنجمین جلسه شورای شورای فنی استان ضمن بیان این مطلب که تا کنون مشکلات شرکت های عمرانی در جلسه ها و نشست های مختلف منعکس شده اما نتیجه مطلوبی بدست نیامده است، گفت: متاسفانه سامانه ستاد به محلی برای لابی گری و فساد در مناقصات تبدیل است که انتظار می رود نهادهای نظارتی در این زمینه دقت و بررسی بیشتری به خرج دهند.

علی طاهری افزود: از جمله موارد دیگر در خصوص برگزاری مناقصات درز یافتن اطلاعات مناقصات است که باعث ایجاد تبانی در تخلف در مناقصات می شود پس ضرورت دارد در مدیریت و کنترل سامانه ستاد تجدید نظر شود. چالش دیگری که تقریبا دامن همه پیمانکاران را گرفته این است که دستگاه های اجرایی به شرکت های عمرانی به چشم سرمایه گذار نگاه می شود.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر این روند بسیاری از پیمانکاران را با مشقت مواجه کرده است زیرا بندهای قرارداد پیمانی که با او منعقد می شود رعایت نمی شود در حالی که اگر از ابتدا از پیمانکار به عنوان یک سرمایه گذار دعوت او نیز تکلیف و وضعیت خود را می داند.

طاهری ضمن انتقاد از حضور چشمگیر پیمانکاران غیربومی در استان خوزستان افزود: از سال های پیش و در دوران استانداران پیشین و فعلی همواره صحبت از حمایت از پیمانکاران بومی شده اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. مدیران در جواب عدم بکارگیری از نیروهای بومی نداشتن ظرفیت و توان را بهانه ای برای این کار عنوان می کنند حال جای این پرسش مطرح می شود که چه کسی موظف است برای چنین شرکت ها و نیروهایی ظرفیت سازی کند؟! طبیعتا این وظیفه بر گردن مدیران و مسئولین دستگاه های اجرایی استان می باشد. وقتی که بهترین و بزرگترین پروژه های استان به شرکت های غیربومی واگذار می شود پس طبیعی است که شرکت های خوزستانی زمینه رشد نخواهند یافت.

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان با اشاره به ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر استفاده از شرکت های بومی بیان کرد: تقاضای ما این است که با توجه به شرایط نامناسب آب و هوایی که در استان حاکم است نسبت به بکارگیری نیروهای بومی که صراحتا در برنامه ششم توسعه نیز قید شده تعهد بیشتری به خرج داده شود. متاسفانه علی رغم نامه و تاکید استانداران مشاهده می شود که دستگاه های اجرایی توجهی به این امر ندارند.

در ادامه فرزاد حیدری عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی و دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمائی خوزستان، عمده ترین مشکلات پیمانکاران را تحت عنوان چالش های برگزاری مناقصات در استان خوزستان بصورت تصویری در جلسه ارائه داد که درباره هر کدام یک از این موارد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سید خالق موسوی دبیر انجمن شرکت های عمرانی نیز ضمن تاکید بر استفاده از توان توان شرکت های بومی پیشنهادی را در خصوص اعتبار بخشی به کارت های شناسایی اعضای انجمن شرکت های عمرانی به عنوان یک امتیاز در مناقصات مطرح کرد.

گفتنی است در این جلسه فرامند هاشمی زاده معاون عمرانی استانداری خوزستان بر اهمیت جایگاه انجمن ها و لزوم استفاده از ظرفیت آنها در کنار دولت تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات