استقبال وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته ویژه راهکارهای چالش مسکن توسط کانون سراسری

استقبال وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته ویژه راهکارهای چالش مسکن توسط کانون سراسری

وزارتخانه راه و شهرسازی در ساعت ۹:۳۰ روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ شاهد حضور نمابندگان کلیه تشکل های صنفی و مهندسی بود تا در موضوع چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن به هم اندیشی و بحث و تبادل نظر بپردازند. در این جلسه حمیدرضا سیفی با انتقاد از تعدد و موازی کاری متولیان حوزه مسکن و خواستار یکپارچگی مدیریت شد. به اعتقاد وی این مسئله موجب افزایش سرعت و کاهش هزینه های اجرا خواهد شد. در همین خصوص وی پیشنهاد داد تا بسته پیشنهادی توسط کانون سراسری پیمانکاران عمرانی برای حل این معضلات تهیه شود که با استقبال وزیر راه و شهرسازی مواجه شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز پنج شنبه میزبان تنی چند از نمایندگان تشکل های صنفی و مهندسی بود تا در ارتباط با چالش های بخش مسکن و راهکارهای آن به گفتگو بپردازند. حمیدرضا سیفی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز در این جلسه حاضر بود.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات