دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان با نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی پروژه های راه و شهرسازی اسفر...

دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان با نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی پروژه های راه و شهرسازی اسفر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات