گزارش هیات اجرایی از فرآیند هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

گزارش هیات اجرایی از فرآیند هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ، دکتر منوچهر شیبانی اصل و هیات همراه در جریان فرآیند انتخابات هشتمین دوره نظام مهندسی استان تهران قرار گرفتند.

مهندس موسوی خلخالی سخنگوی هیات اجرایی از شیوه برگزاری صحیح اعضای هیات اجرایی ، همکاری خوب دستگاه نظارت (اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) ، آگهی های به موقع معرفی وانتخاب هیات رئیسه اجرایی ، پیامک به اعضاء ، دو مرتبه تجدید زمان نامزدهای هیات رئیسه و تمدید مهلت ثبت نام تا فردا خبر داد و گفت : تاکنون همه موارد در نهایت سلامت و دقت برگزار شده و تیم نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران همکاری بسیار دقیق و منظمی با هیات اجرایی داشته است.

وی در پایان تصریح کرد : در مجموع ۳ گروه عمران ، تاسیسات ، معماری و شهرسازی ۲۵ نفر پس از انتخابات مهرماه سال جاری به عضویت هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خواهند آمد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات