دومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی با سرفصل روابط عمومی

دومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی با سرفصل روابط عمومی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات