ابلاغ مدیریت تهران و شمیرانات

ابلاغ مدیریت تهران و شمیرانات

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان تهران طی ابلاغی از طرف مهندس محمدزاده مسئولیت کنترل و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری , طرحهای شهرسازی , معماری و عمرانی , نظارت بر اجرای اجرای قوانین مربوط به اراضی در محدوده و حریم شهرها و شهرکهای منطقه, حفظ و حراست از اراضی دولتی , نظارت بر ارتقاء کیفی ساختمانها, خدمات مهندسی, استفاده از کنترل کیفی, افزایش سطح دانش حرفه ای و صنعتی کردن تولید ساختمان در سطح ناحیه, پی گیری امور مربوط به نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری و تعامل با فرمانداریها, ساکنین بافتها, همکاری در تهیه فهرست اولویت راهسازی برعهده مهندس مسعود محمدی به عنوان مدیریت منطقه ری و شمیرانات سپرده شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات