فهرست دوره های آموزش الکترونیک علوم و فناوری های جوشکاری پایگاه ولدیکا در مرداد 97

فهرست دوره های آموزش الکترونیک علوم و فناوری های جوشکاری پایگاه ولدیکا در مرداد 97

به استحضار می رساند که دوره های آموزش الکترونیک علوم و فناوری های جوشکاری مرداد ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ دهم مردادماه 1397 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه، تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه دارد. اغلب این دوره های آموزشی در انتها دارای آزمونی تستی و یا تشریحی بوده که کاربران گرامی می توانند با شرکت در آنها میزان یادگیری خود را محک بزنند. همچنین برخی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی می باشند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده است.

 

 فهرست دوره های آموزش الکترونیک "در حال ثبت نام" مردادماه پایگاه ولدیکا به شرح ذیل می باشد:

 

·        مقدمه ای بر طراحی مهندسی (رایگان)

·        آشنایی با طراحی جوش (رایگان)

·        آشنایی با فرایندهای جوشکاری (رایگان)

·        روش های تحلیل مهندسی (رایگان)

·        مقدمه ای بر مراجع مهندسی (رایگان)

·        اقتصاد جوشکاری

·        آشنایی با  استاندارد ایزو 3834 (ISO 3834)

·        مبانی طراحی اتصالات جوشی

·        رفتار سازه های جوشی تحت بارگذاری گوناگون

·        تحلیل استاتیکی اتصالات جوشکاری شده

·        خستگی در سازه جوشی

·        تحلیل خستگی اتصالات جوشکاری شده

·        تحلیل خستگی سازه های جوشکاری شده

·        طراحی اتصالات جوشکاری شده آلومینیمی

·        مقدمه ای بر طراحی سازه های جرثقیل سقفی

·        آشنایی با طراحی مخازن ذخیره (رایگان)

·        آشنایی با طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار PVElite (رایگان)

·        تحلیل مکانیک شکست

·        خواص مکانیکی مواد

·        ساختار اتصالات جوشکاری شده

·        آشنایی با عیوب جوش

·        عیوب جوش ذوبی و معیار پذیرش

·        عیوب جوش مقاومتی و معیار پذیرش

·        مبحث ترک خوردگی در فولادها

·        سنجه های بازرسی چشمی

·        آشنایی با مدارک فنی مرتبط با بازرسی و آزمون غیرمخرب (رایگان)

·        تنش پسماند و اعوجاج حاصل از جوشکاری

·        آشنایی با فرایند جوشکاری با پرتوی لیزری (LBW)

·        آشنایی با فرایند جوشکاری مقاومتی (RSW)

·        آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی (GMAW)

·        آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستن (GTAW)

·        آشنایی با فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW)

·        آشنایی با تجهیزات برشکاری شرکت گام الکتریک (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG / MAG شرکت گام الکتریک (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW وGTAWشرکت گام الکتریک (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری (SAW) شرکت گام الکتریک (رایگان)

·        آشنایی با تجهیزات برشکاری شرکت جوشا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG و MAGشرکت جوشا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW و GTAW شرکت جوشا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری (SAW) شرکت جوشا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری زائده ای (SW)شرکت جوشا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری زیرپودری (SAW) شرکت کارا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری پلاسما (PAW)شرکت کارا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW یا TIGشرکت کارا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG / MAGشرکت کارا (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ ترنس استیل شرکت فرونیوس (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ سینرژیک شرکت فرونیوس (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری میگ TPSشرکت فرونیوس (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری GTAW یا TIGشرکت آورین الکتریک (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری GMAW یا MIG / MAGشرکت آورین الکتریک (رایگان)

·        آشنایی با دستگاه های جوشکاری SMAW یا MMAشرکت آورین الکتریک (رایگان)

·        آشنایی با تجهیزات برشکاری و شیارزنی شرکت آورین الکتریک (رایگان)

 

·        آشنایی با تجهیزات برشکاری قوس پلاسما (PAC) شرکت آورین الکتریک (رایگان)

 جهت مطالعه توضیحات و سرفصل های دوره ها به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

 

https://www.weldica.com/Onlico

 

 

    نظرات