تشکیل دوره های آموزشی برای تربیت مدرسان طراحی

تشکیل دوره های آموزشی برای تربیت مدرسان طراحی


کمیسیون کمیته راهبردی گاز و مکانیک در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد

آموزشی برای تربیت مدرسان طراحی و اجرای لوله فشار قوی گاز های تشکیل دوره

«اصغر شیرازپور» کارشناس ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره آنچه در کمیسیون کمیته راهبردی گاز و مکانیک در وزارت راه و شهرسازی گذشت ، اظهارکرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با طراحی و نظارت بر اجرای شبکه لوله کشی گاز فشار قوی تفاهم نامه ای در سال ۸۷ با وزارت نفت (شرکت ملی گاز) و وزارتراه و شهر سازی منعقد کرده است .

اجرای تبصره ذیل ماده های آنبرای  ساماندهی طراحی، اجرا و نظارت براجرای لوله کشی گاز انواع متقاضیان عمده که میزان مصرفی ساعتی گاز آنها بیش از۱۶۰متر مکعب در ساعت و با فشار گاز بیش از ۲۵/۰ پوند بر اینچ مربع است ؛  شیوه نامه اجرائی لازم تدوین و به تصویب ارکان تفاهم نامه رسید.

وی در ادامه توضیح داد  : درماده ۱ شیوه نامه یاد شده کمیته مشترک راهبردی متشکل از نمایندگان وزارت راه وشهرسازی، وزارت نفت و شورای مرکزی سازمان نام مهندسی ساختمان تعریف شده است و براساس ماده ۶ این شیوه نامه هرگونه تفسیر، توسعه و تجدید نظر برعهده کمیته راهبردی است .

بنا براین در تاریخ اول مرداد امسال به دعوت دفتر امورمقررات ساختمان وزارت راه و شهرسازی دومین جلسه کمیته راهبردی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار ارکان تفاهم‌نامه تشکیل شده و در این جلسه موضوع آموزش مهندسان طراح، ناظر و مجریان مطرح شد. در این جلسه مقرر شد طبق بند ۴  وظایف شورای مرکزی و شیوه نامه شورای مرکزی نسبت به تربیت مدرسان آموزشی ترتیباتی که در جلسه بعد تعیین خواهد شد ؛  اقدامات لازم انجام شود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات