اجرای دومین کارگاه توانمند سازی زنان روستایی در شهرستان نمین

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست اردبیل رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست نمین گفت: این کارگاه دومین کارگاه توانمند سازی زنان روستایی است که در سال جاری در روستاهای شهرستان نمین برگزار و در این برنامه مسایلی همچون نحوه مدیریت پسماند خانگی و همچنین مسایل مرتبط با انواع آلودگی های زیست محیطی و نحوه جلوگیری از بروز این آلودگی ها آموزش داده می شود.

امین شکوری گفت: از آنجاییکه نقش زنان در بحث مدیریت پسماند خانگی و نحوه صحیح مصرف آب بسیار پررنگ است این کارگاه با هدف افزایش آگاهی نسبت به مسایل محیط زیست در بین زنان جوامع روستایی برگزار می گردد.

وی افزود: برنامه آموزشی توانمندسازی زنان روستایی شهرستان نمین در حوزه حفاظت محیط زیست تداوم خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات