دستگیری شکارچیان پرندگان در حین شروع به شکار و کشف ضبط سه قبضه اسلحه در قیر و کارزین

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات