نجات ۲۰۰۰ قطعه ماهی و بچه ماهی دربخشی از رودخانه قره آقاج در حوزه کهمره سرخی توسط کارشناسان محیط زیست فارس و با همیاری جوامع محلی.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات