بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از اقدامات انجام شده اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

با توجه به نقش سازنده و موثر سازمان بنادر و دریانوردی در حفاظت از محیط زیست دریایی و وظایف آن سازمان در قالب  کنوانسیونها و معاهدات بین المللی، نشست مشترکی به منظور هم افزایی در موضوع حفاظت از محیط زیست دریایی و صیانت از حریم سواحل دریای عمان و نیز تشریک مساعی در جانمایی و اجرای طرحهای توسعه ای منطقه، میان مدیران کل حفاظت محیط زیست و بنادر ودریانوردی سیستان و بلوچستان در چابهار برگزار گردید.

دکتر نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در نشستی که با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و معاونین و مجموعه پرسنل HSE اداره کل بنادر داشتند ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های انجام شده در حوزه مدیریت سبز، تجهیزات تهیه شده در جهت مقابله با آلودگی های محیط زیست دریایی، خواستار اجرای اسناد بالادستی در حوزه ساماندهی سواحل نظیر قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ( ICZM )، اجرای دقیق وظایف محوله در کمیته ساماندهی سواحل و نیز جلوگیری از بارگذاری و جانمایی صنایع آلاینده در اراضی طرح توسعه بندر و لزوم هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان در اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی گردیدند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی گشتهای دریایی مشترک را در برنامه ریزی کاری قرار دادند.

ایشان در پایان از تاسیسات زیربنایی اداره کل بنادر و دریانوردی و تجهیزات مقابله با آلودگی اداره کل بنادر و دریانوردی، بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات