توقیف متخلفین در بستر پناهگاه حیات وحش هامون

مهندس مهدی سراوانی اول سرپرست اداره حفاظت محیط زیست زابل گفت: یگان حفاظت محیط زیست اداره زابل طی گشت زنی های مداوم خود موفق به کشف و شناسایی تعداد دو دستگاه لودر و دو دستگاه کامیون گردید. دستگاههای مذکور که قصد و اقدام به برداشت غیر مجاز شن از بستر پناهگاه حیات وحش هامون نموده بودند با درایت و هوشیاری یگان حفاظت محیط زیست زابل شناسایی و توقیف گردیدند.

سراوانی اول ادامه داد: برداشت های غیراصولی و غیرمجاز از بستر خشکیده هامون منجر به تخریب محیط زیست و بحرانی تر شدن وضعیت هوا در زمان وزش بادهای موسمی می گردد که جلوگیری از این برداشت های غیر اصولی و تخریبگرایانه از وظایف و اهداف حفاظت محیط زیست می باشد.

سرپرست اداره زابل افزود: در خصوص رسیدگی به تخلفات دستگاههای مذکور، متخلفین جهت رسیدگی و پیگیری موضوع به همراه ادوات جرم، تحویل مراجع قضایی شهرستان زابل گردیدند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات