صدور مجوزهای زیست محیطی همدان در راستای حمایت ازکالای ایرانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عادل عربی با بیان این خبر افزود: غالبا با ۳ درصد از درخواست مجوزها به دلیل عدم ملاحظات و قوانین زیست محیطی مخالفت می گردد و از سال ۹۶ تاکنون هزار و ۷۹۵ مورد درخواست مجوز ارزیابی، استقرار، بهره برداری و توسعه و تغییر خط واحدهای تولیدی استان از سوی حفاظت محیط زیست استان همدان بررسی شده است.
وی خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای زیست محیطی و نظارت بر کلیه فعالیت های که به نوعی ایجاد آلودگی نموده و یا محیط زیست انسان ها و منابع خدادادی اعم از آب، خاک و هوا را تهدید می کند بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی با برشمردن اهداف صدور مجوز زیست محیطی اظهار کرد: مشارکت در کلیه برنامه ریزی های استانی و دخالت در برنامه اجرای دستگاه های متولی اعم از صنعت و معدن، مسکن شهرسازی و .... به منظور اعمال دیدگاه های زیست محیطی،  حفظ منابع محیط زیست، اعمال ضوابط در استقرارها و توسعه ها اعم از صنعتی، دامی، معدنی و ... ، رعایت استاندارد خروجی در منابع آلاینده در صدور پروانه های بهره برداری، کنترل و نظارت بر فعالیت ها و کنترل استانداردهای خروجی، اثرگذاری بر صنایع و مراکز پذیرنده و انجام تحقیقات بر موضوعات موثر بر محیط زیست انسانی اعم از اقداماتی که منابع را تهدید یا ایجاد آلودگی می کند به منظور دستیابی به راهکار اجرائی مناسب و یا حصول به استاندارد لازم از جمله اهداف صدور مجوز های زیست محیطی است.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات