یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات


به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران ، یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

۱- موضوع انتخاب ارکان هیات رئیسه دفتر نمایندگی مطرح و پس از بحث و بررسی مصوب گردید که اختیار تعیین تکلیف
در این خصوص به ریاست سازمان واگذار گردد.

۲- موضوع تعیین زمان ارائه طرح های پژوهشی مطرح و مقرر گردید در یک جلسه فوق العاده هیات مدیره این طرح ها
مطرح گردد.

۳- نامه شهرداری منطقه ۱ ساری درخصوص تعرفه پارکینگ ها مطرح که با موضوع اعمال تخفیف در تعرفه موافقت نگردید.

۴- نامه شماره ۱۳۰/۱۵۰۱۶ مورخ ۲۳/۴/۹۷ اداره کل راه و شهرسازی درخصوص پروژه های دامی ، آبزیان و کشاورزی مطرح و مقررگردید تعرفه کلیه پروژه های آبزیان و به جز ساختمانهای اداری بر مبنای تعرفه گروه الف محاسبه می شود.
و تعرفه گروه الف نیز مشمول ۲۵% تخفیف می باشد.

۵- مصوب شد با توجه به استعفای آقایان فرزاد و محمودپور از دفاتر ساری و چالوس جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره آقایان چوپانی و کیاپاشا جایگزین شوند.

۶- موضوعات مربوط به خدمات مهندسی مطرح شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات