یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات


به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران ، یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

۱- استعفای اعضای هیات رئیسه دفاتر ساری و چالوس جناب آقایان مهندسین فرزاد محمودپور مطرح و موافقت شد.

۲- موضوع خرید ساختمان دفتر گلوگاه مطرح و مقرر شد زمین گلوگاه پس از رفع مشکلات مربوط به سند و طی فرآیند قانونی تعیین قیمت و آئین نامه مالی و معاملاتی نسبت به خرید اقدام گردد.

۳- موضوعات خدمات مهندسی مطرح گردید .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات