امضای یادداشت همکاری
یکشنبه ۳۱ تیرماه، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان بنادر و دریانوردی و جامعه مهندسان مشاور ایران، به‌منظور همکاری‌های مشترک به امضا رسید.

این نشست با حضور مهندس راستاد (مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی)، مهندس اللهیار، مهندس عباسی، مهندس خلیلی و مهندس جهانبخش از سازمان و دکتر گتمیری (رئیس شورای مدیریت جامعه، دکتر شکوه عبدی (نماینده گروه بندرسازی در شورای مدیریت)، مهندس غفوریان،مهندس پاک‌نژاد، دکتر ستایش ومهندس جندقی از اعضای گروه بندرسازی جامعه تشکیل گردید.

در ابتدا مهندس راستاد با اشاره به نحوه شکل‌گیری کارگروه تعامل و اهداف آن، امضای توافقنامه را گامی مثبت در جهت تقویت و حفظ توان تخصصی و مهندسی کشور عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر تاکید کرد: بی‌شک توان تخصصی و دانش کشور در حوزه مهندسان مشاور بسیار فراتر از استانداردهای معمول در منطقه است و امیدوارم فضای بین‌المللی در کشور به‌گونه‌ای رقم بخورد که زمینه برای حضور هرچه بیشتر متخصصان کشور در حوزه‌های جهانی فراهم شود.
مهندس راستاد اظهار امیدواری کرد چارچوب عملیاتی این تفاهم‌نامه نیز از آن استخراج شود و جامعه مهندسان و مشاوران کمک کنند بنادر ایران کامل، پیشرفته و بی‌نقص هم در بخش زیربناها و هم در حوزه روبناها باشد.

در ادامه دکتر گتمیری، رئیس شورای مدیریت جامعه، ضمن معرفی جامعه و ارکان آن و گروه‌های تخصصی، به فعالیت‌های گروه بندرسازی جامعه اشاره کرد.
وی امضای این توافقنامه را آغازی برای تعامل بیشتر یک‌نهاد غیرانتفاعی با یک مجموعه دولتی و اقدامی موثر در صنعت احداث برشمرد.
رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور مدل همکاری این مجموعه با سازمان بنادر را یک الگو تعاملی برای سایر ارگان‌های دولتی و حاکمیتی دانست و افزود: جامعه مهندسان مشاور ایران با تعریف مسئولیت‌های بزرگ برای خود، به‌عنوان بازوی خردورز و با رویکرد کاملاً حرفه‌ای با سازمان‌های دولتی تعامل دارد و از ابزارهای فکری در شرایط بحرانی محسوب می‌شود.لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات