برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز برای کارکنان آب و فاضلاب ۹۷/۵/۱۰

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست کردستان، این دوره آموزشی توسط اداره آموزش و پژوهش این اداره کل به منظورآشنایی کارکنان آب و فاضلاب با مدیریت سبز و شاخصهای ۹ گانه آن برگزار گردید. تشریح مبانی و شناخت محیط زیست ، تشریح اهداف و روشهای اجرای مدیریت سبز، اهکارهای صرفه جویی در مصرف آب ، کاغذ ، انرژی ،مدیریت انرژی و آب در فضای باز و اداری از از سرفصل های دوره مذکور بود که توسط آقای نبی احسنی رییس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست کردستان به شرکت کنندگان ارائه شد. در خاتمه آقای احسنی بیان نمود :هدف از برگزاری دوره مذکور گسترش مفاهیم زیست محیطی ،خط مشی و بیان سیاستهای کلی محیط زیست بوده و براساس اصل ۵۰ قانون اساسی کلیه آحاد جامعه بایستی در حفاظت و صیانت از محیط زیست مسئولیت پذیر باشند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات