مکاتبه ریاست سازمان با مجریان آموزشی در خصوص نحوه برگزاری دوره های آموزشی در فرایند انتخابات

مکاتبه ریاست سازمان با مجریان آموزشی در خصوص نحوه برگزاری دوره های آموزشی در فرایند انتخابات

مکاتبه ریاست سازمان با مجریان آموزشی در خصوص نحوه برگزاری دوره های آموزشی در فرایند انتخابات


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات