عدم پذیرش نقشه های ساختمانی فاقد جزئیات وال پست توسط دفاتر نمایندگی

عدم پذیرش نقشه های ساختمانی فاقد جزئیات وال پست توسط دفاتر نمایندگی

عدم پذیرش نقشه های ساختمانی فاقد جزئیات وال پست توسط دفاتر نمایندگی


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات