یکصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

یکصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

یکصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات


یکصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

 • ۱- حضور مدیر کل بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان که مقرر شد تفاهم نامه ای با صندوق بیمه اجتماعی منعقد و پس از تصویب هیات مدیره اقدام لازم بعمل آید .
 • ۲- مصوب شد پروژه های گروه ب مشمول استفاده از خدمات مهندسان مجری قرارگیرد و کمیسیون مجریان در خصوص نحوه بکارگیری مجریان تاسیسات بررسی و پیشنهاد لازم را به هیات مدیره ارائه کند .
 • ۳- موضوعات خدمات مهندسی مطرح گردید .

سیف اله علی نیا

رئیس سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات