پیگیری های حفاظت محیط زیست استان جواب داد آب رودخانه بشار باز شد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد محسن جعفری نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پنج شنبه یازدهمین روز از مرداد ماه ۹۷ گفت: برداشت های بی رویه و غیر اصولی ,ایجاد بندهای انحرافی در مسیر رودخانه باعث کاهش آب رودخانه حدفاصل پل مختار تا پلیس راه یاسوج اصفهان شده بود.

جعفری نژاد ضمن تشکر از همکاری های خوب معاونت عمرانی استانداری و آب منطقه ای استان در بازگشایی بندهای انحرافی ایجاد شده و بازگشت مجدد آب به رودخانه گفت:  دربازدیدی که در صبح  دومین روز از مرداد ماه جاری بمنظور پایش رودخانه بشار ,وضعیت  دبی آب , وبررسی زیست محیطی از این رودخانه انجام دادیم دبی آب رودخانه بشدت پایین بود و تداوم این کاهش  باعث  وارد شدن صدماتی  جبران ناپذیری به  زیستمندان می شد.

وی گفت: با جلساتی که در دفتر معاونت عمرانی و با حضور آب منطقه ای برگزار شد با کار کارشناسی تصمیمات خوبی اتخاذ گرید که امروز در یازدهمین روز از مراد ماه ۹۷ با بازگشایی چندین بند انحرافی ایجاد شده  شاهد آب گیری مجدد رودخانه هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان درادامه به پایش شبانه روزی رودخانه اشاره کرد و گفت: خشکسالی ها , کم بارشی های اخیر , رعایت نکردن حق آبها از طرف کشاورزان واستفاده کنندگان حاشیه رودخانه, باعث کاهش دبی آب و درنتیجه تهدید زیستمندان شده که یگان حفاظت محیط زیست استان بصورت شبانه روزی منطقه را پایش خواهند نمود..

وی به رعایت و تعریف حق آبه ها براساس وضع موجود تاکید داشت و گفت: حقآبه  کشاورزان حاشیه رودخانه  و تمامی کسانی که به نحوی از آب رودخانه استفاده می کنند باید براساس وضع موجود تعریف شود که هم بهره بردار استفاده نماید و هم به آبزیان آسیبی نرسد لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات