گزارش عملکرد تیرماه ۱۳۹۷ واحدهای سازمان

با توجه به دستور ریاست سازمان در خصوص ارائه گزارش ماهانه عملکرد کلیه واحدها در سایت، گزارش تیرماه ۱۳۹۷ عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

مشاهده گزارش

 

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات