نامه معاونت امور مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی در توضیح مواردی از مواد مندرج در نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

نامه معاونت امور مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی در توضیح مواردی از مواد مندرج در نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

.
برای مشاهده نامه معاونت امور مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی در توضیح مواردی از مواد مندرج در نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها کلیک کنید. لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات