جلسه مشترک شورای مرکزی و دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد

جلسه مشترک شورای مرکزی و دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد


جلسه مشترک شورای مرکزی و دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد .
در این جلسه « منوچهر شیبانی‌اصل » ، مدیر کل دفترتوسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گزارش آسیب‌شناسی اشخاص حقوقی را ارائه کرد . سپس « محمدرضا جواهری »، توضیحاتی در خصوص مشکلات اشخاص حقوقی مطرح کرد.
پس از بحث و بررسی مفصل در خصوص موضوع اشخاص حقوقی و طرح برخی پیشنهادها برای  اصلاح این حوزه ، جمع بندی به شرح زیر انجام و موافقت شد .
با توجه به ضرورت مطالعات جامع در حوزه فرآیندهای اجرایی خدمات مهندسی و آسیب‌شناسی دقیق اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر شد ؛ ساز‌وکار لازم در این خصوص پیش‌بینی و عملیاتی شود.
- بابت تامین منابع مالی، مقرر شد تا دو هفته در خصوص نحوه انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد تعیین تکلیف شود .
-  برای تعداد اعضای شاغل تمام وقت مورد نیاز در هیات مدیره اشخاص حقوقی، مقرر شد ؛  برای هر رشته یک نفر شاغل تمام‌ وقت مدنظر قرار گیرد .
همچنین در این جلسه در رابطه با سقف ظرفیت اشخاص حقوقی پایه‌های یک و دو ارشد مواردی تصویب شد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات