نمای معماری؛ مولفه ‌ای مهم در ارتقای کیفیت سیمای شهری

نمای معماری؛ مولفه ‌ای مهم در ارتقای کیفیت سیمای شهریبیست‌ و‌نهمین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی با دستوربررسی گزارش نهایی طرح پژوهشی با موضوع نما با دستور سازمان نظام مهندسی ساختمان ، بررسی جایگاه مقوله انرژی در مباحث مقررات ملی ساختمان و دریافت تصمیم در مورد چگونگی ویراست آن‌ها در محل شورای مرکزی برگزار شد .
در خصوص بند یک، «طاهره نصر» رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی مقدمه‌ای از موضوع را مطرح و سپس دکتر مهدوی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به ارائه موضوع "راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری" پرداختند.
اعضای گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در خصوص حوزه شمول به لحاظ جغرافیا و گروه‌های ساختمانی، کیفی بودن معیارها، رعایت ضوابط میراث فرهنگی در ساختمان‌های ارزشمند غیر ثبتی، تاکید بر تنوع اقلیمی و لزوم تهیه پهنه بندی اقلیمی در بحث نما و ... مواردی را طرح و پشنهاد دادند.
در ادامه در خصوص بند دو، «طاهره نصر» با توجه به همکاری گروه تخصصی معماری شورای مرکزی در ویرایش مبحث چهار، نظر مدیر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی برتهیه پیوست انرژی برای مبحث چهار مقررات ملی ساختمان با همکاری گروه تخصصی معماری شورای مرکزی را مطرح کردند که با موافقت اعضای گروه، مقرر شد مراتب برای اقدامات مقتضی اعلام شود.
همچنین در این جلسه بررسی درخواست گروه تخصصی معماری استان همدان مبنی بر تشکیل جلسه معماری شورای مرکزی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات