قابل توجه معرفی شدگان پنجمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی

قابل توجه معرفی شدگان پنجمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی

متن آگهی برای انتشار درخصوص نحوه اخذ مدارک از معرفی شدگان آزمون استخدامی:

بدینوسلیه به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت پنجمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی برای مشاغل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته اند، می رساند ؛ بر اساس برنامه زمانی به شرح ذیل و با در دست داشتن مدارک موردنیاز ، حسب مورد به وزارت راه وشهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی به نشانی :                                       مراجعه نمایند :

معرفی شدگان سه برابر ظرفیت ادارات کل راه و شهرسازی براساس محل جغرافیایی مورد درخواست در آزمون

۰۹/۰۵/۱۳۹۷ لغایت ۱۱/۵/۱۳۹۷ در ساعات اداری

معرفی شدگان سه برابر ظرفیت ستاد وزارت راه و شهرسازی

۰۹/۰۵/۱۳۹۷ لغابت ۱۰/۵/۱۳۹۷ در ساعات اداری

تذکر : در صورتی که هر یک از داوطلبان سه برابر ظرفیت واحدهای استانی موفق به حضور در اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه نشوند، می توانند در تاریخهای تعیین شده به ستاد وزارت راه و شهرسازی به آدرس: تهران- میدان آرژانتین- بلوار آفریقا- اراضی عباس آباد- ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

- مدارک موردنیاز که می بایست توسط داوطلبان به ترتیب ذکرشده از ردیف اول تا دوازدهم تحویل داده شود:

۱- کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش آموزش کشور .

۲- چهار قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ زمینه سفید تهیه شده در سال جاری .

۳- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴- اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی

۵- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران )

تذکر : با توجه به اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا ، آن دسته از داوطلبانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت قدیمی می باشند ، می بایست جهت انجام مراحل استخدامی خود نسبت به تعویض کارت وگرفتن کارت پایان خدمت و یا معافیت جدید اقدام نمایند .

۶- اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک ورشته تحصیلی مجاز در کد شغل- محل انتخابی

یادآوری : داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در آزمون شرکت نموده اند ضرورت دارد ،اصل و تصویر مدرک تحصیلی لیسانس (یاحسب مورد ؛ لیسانس و فوق لیسانس) خود را نیز  ارایه نمایند.

۷- اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی مندرج در آگهی استخدامی به انضمام مفاصاحساب بیمه

۸- مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی مطابق آگهی استخدام (حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در آگهی استخدامی)

۹- اصل معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران یا گواهی ایثارگری از مراجع قانونی ذیربط در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه ایثارگری درج شده است

۱۰- اصل معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه معلول درج شده است .

۱۱- تصویر مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر ( دارای رتبه علمی پژوهشی ) و یا گواهی پذیرش مقاله ، کتب تالیفی یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی ، گواهی احراز رتبه علمی ، فنی ، ادبی و هنری و در سطوح مختلف ملی یا بین المللی و مدارک مربوط به طرحهای پژوهشی و ثبت اختراع یا اکتشاف و نظریه پردازی و نیز گواهی مربوط به تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی وحافظان قرآن

۱۲- گواهینامه های مربوط به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط با رشته شغلی انتخابی و آشنایی با زبان خارجی .

تبصره : چنانچه داوطلبی بدون توجه به آگهی استخدامی ، خود را به عنوان بومی شهرستانی کد شغل محل انتخابی معرفی نموده و قادر به ارایه مدرک بومی شهرستانی آن کدشغل محل نگردد ، این وزارتخانه براساس ضوابط ومقررات اقدام خواهد نمود .

تذکرات مهم

۱- داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نموده و یا در مراحل بعدی (مصاحبه و معاینه پزشکی ) حضور یابند ، به عنوان منصرف از استخدام شناخته خواهند شد .

۲- به همراه داشتن اصل کلیه مدارک ( مدرک تحصیلی ، شناسنامه عکس دار ، کارت ملی ، مدارک دال بر بومی بودن ، مدارک ایثارگری ،گواهی بهزیستی ، کارت پایان خدمت یا معافیت )  الزامی است .

۳- انجام مصاحبه مطابق با برنامه زمان بندی است که متعاقباً از طریق سامانه اینترنتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی : www.mrud.ir اعلام خواهد شد .

۴- معرفی داوطلب سه برابر ظرفیت برای بررسی مدارک وانجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی گردد، بلکه در گزینش نهایی باتوجه به کدشغل/محل انتخابی و براساس مجموع نمره فضلی داوطلبان معرفی شده با وزن هفتاد درصد (۷۰% ) آزمون کتبی و سی درصد(۳۰%) مصاحبه استخدامی ، به تعداد یک برابر ظرفیت (به ترتیب نمره فضلی) پذیرش صورت خواهد گرفت.

۵- - رعایت کلیه شرایط وضوابط دفترجه راهنمای آزمون استخدامی وزارت راه و شهرسازی در پنجمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور از سوی داوطلبان الزامی می باشد؛ بنابراین داوطلبانی که فاقد شرایط عمومی و اختصاصی  آزمون بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده ، اقدام نموده اند در بررسی مدارک وکنترل ضوابط ، از فرآیند استخدام حذف خواهند شد.

۶- جهت کسب اطلاعات بیشتر ، صرفاً  به سامانه اینترنتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی: www.mrud.ir مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات