برگزاری کمیته راهبری ستاد ملی با حضور شهرداران پاکدشت و نسیم شهر

برگزاری کمیته راهبری ستاد ملی با حضور شهرداران پاکدشت و نسیم شهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران , مهندس روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی ملی و خانم دکتر عرفانیان موارد مهم برای طرح در جلسه ستاد ملی را عنوان نمودند .

در این جلسه مهندس شوندی شهردار نسیم شهر شکل اصلی سکونتگاههای غیررسمی در نسیم شهر را قولنامه ای بودن ۸۰ درصد زمینهای این شهر اعلام نمود و خواستار حل و فصل این مساله در ستاد ملی بازآفرینی جهت اعطاء تسهیلات تشویقی به محلات مورد نظر در این شهر شد.

همچنین مهندس پازوکی شهردار پاکدشت ضمن پر اهمیت برشمردن برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی گفت: ۲۰۰ هکتار بافت ناکارآمد شهری در شهرستان پاکدشت وجود دارد که برای شناسایی محلات , مشاور در حال انجام کار است.

پازوکی خواستار حل مشکل سکونتگاه غیررسمی  محله زینیه و جابجایی شهروندان در اسرع وقت از این محل شد.

در این جلسه مهندس محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: تعدادی از شهرستانهای استان تهران مثل پاکدشت یا شهر قدس به اندازه بعضی از استانهای کشور بافت ناکارآمد میانی دارند و این مساله بر حساسیت و اهمیت مساله بازآفرینی در استان تهران افزوده است.

وی یادآور شد, گزارش خدمات سازمان نوسازی شهری تهران طی جلسه بعدی می بایست آماده گزارش شده در این حوزه هماهنگی و تعامل با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران صورت پذیرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات