نامه به استاندار و ارائه پیشنهاداتی جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه پیمانکاری

نامه به استاندار و ارائه پیشنهاداتی جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه پیمانکاری

لینک اصل خبر در سایت انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

    منبع خبر

    انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

    انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه یک انجمن می باشد

      نظرات