عقد قرارداد با آزمایشگاه سینا

عقد قرارداد با آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا

طی توافقات صورت گرفته با آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا ،اعضای محترم سازمان میتوانند با ارائه کارت عضویت سازمان از ۲۰% تخفیف ویژه برخوردار گردند .

آدرس : مفتح ۲ - پلاک ۵(طالقانی ۱۰ - سه راه اول )

تلفن : ۳۲۲۲۹۸۵۸

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن می باشد

      نظرات