ثبت نام ارتقاء پایه کاردانی سال۹۷

ثبت نام ارتقاء پایه کاردانی سال۹۷

عضو محترم

چنانچه  از اخذ پروانه اشتغال پایه۳ چهار سال و پایه۲ شش سال گذشته

جهت ثبت نام در دوره آموزشی و اخذ پایه جدید به نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان مراجعه فرمائید.

در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان،دوره آموزش در نیمه دوم سال۹۷ برگزار میگردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان یک انجمن می باشد

      نظرات