بازدید هوایی رییس سازمان محیط زیست کشور و مدیر کل مدیریت بحران از تالاب هورالعظیم

بازدید هوایی رییس سازمان محیط زیست کشور و مدیر کل مدیریت بحران از تالاب هورالعظیم

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان کیامرث حاجی زاده مدیر کل مدریت بحران استان خوزستان به همراه عیسی کلاانتری رییس سازمان محیط طیست کشور و غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از بخش آتش گرفته تالاب هوزرالعظیم به صورت هوایی بازدید کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات