حسین دلشب گفت : خبر نگاران :چراغی برای توسعه پایدار

جهان جدید بازیگران متعددی را در خود خلق نموده و نقشهای فراوانی را برای انسان معاصر تعریف کرده، بسترها و زمینه های مختلفی را بازتعریف نموده و اشکال متعددی از زیستن را به بشریت پیشنهاد داده؛ یکی از مهمترین این فضاها چه در جهان و چه در سرزمین م؛ ایران را می شود خبرنگاری و روزنامه نگاری دانست.

لحظات سخت آگاهی یافتن و سپس منتشر نمودن این آگاهی برای روشن ساختن افکار عمومی؛ به نوعی یک کنش اجتماعی در زمینه توسعه پایدار هست که می تواند در نهایت به مشارکت پایدار شهروندان آگاه در مسیر توسعه و ترقی جامعه شان بیانجامد. این مسئولیت سخت آگاه شدن و آگاهی رسانی همواره بر دوش خبرنگاران و روزنامه نگارانی بوده که خود را همچون چراغی برای روشنایی یافته اند. ازهمین رو این روز را که با خود یاد و خاطره ای از خبرنگاران شهید را به همراه دارد، به همه خبرنگاران و روزنامه نگاران استان بوشهر تبریک عرض می نمایم.

در استان بوشهر حضور خبرنگاران حرفه ای با موضوعات زیست محیطی می تواند گامی موثر در رسیدن به اهداف توسعه پایدار باشد ، که این مهم با آموزش و تشکیل کارگاههای حرفه ای امکان پذیر خواهد بود که این اداره کل در این راستا در حال پیگیری است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات