" دستورالعمل صدور پروانه عادی استانی صید ماهی با قلاب در سال ۱۳۹۷ "

صورتجلسه

پیرو نامه شماره ۱۲۲۸۹/۹۷ مورخ ۹/۴/۹۷ سازمان حفاظت محیط زیست تحت عنوان

"  دستورالعمل صدور پروانه عادی استانی صید ماهی با قلاب در سال ۱۳۹۷ "

موارد ذیل مورد بررسی و توافق قرار گرفت:

 • شروع فصل صید و تاریخ صدور پروانه صید ماهی با قلاب از مورخ ۲۰/۴/۹۷ لغایت ۳۰/۱۰/۹۷ تعیین می گردد.
 • اعتبار پروانه صادره از تاریخ صدور به مدت دو ماه می باشد. بدیهی است پس از پایان تاریخ اعتبار، متقاضیان می بایست مجدداً پروانه خریداری نمایند.
 • متقاضیان با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و پست با ارائه مدارک ، نسبت به اخذ پروانه اقدام می نمایند.

(اصل شناسنامه – اصل کارت ملی – یک قطعه عکس ۴*۳ – فرم خود اظهاری – رسید بانکی)

 • بهای پروانه صید ماهی با قلاب دویست و سی هزار ریال و اجرت دفاتر جهت ارائه خدمات سی هزار ریال مجموعاً دویست و شصت هزار ریال تعیین می گردد.

تبصره۱: در صورت تمایل و رضایت متقاضی به منظور دریافت پروانه صادر شده از طریق مراسلات پستی،می بایست مراسلات پستی در مکان مناسبی نصب و رویت گردد.

 • متقاضی مبلغ دویست و سی هزار ریال (بهای پروانه صید ماهی) را به حساب شماره ۲۱۷۰۶۰۱۸۱۰۰۰۱ بانک ملی به نام اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی واریز و رسید بانکی به انضمام سایر مدارک را به دفاتر تحویل نماید.
 • تعداد مجاز صید، حداکثر روزانه ۱۰ قطعه ماهی به ازای هر پروانه تعیین می‌گردد.
 • صید در رودخانه‌های حفاظت شده و صید ماهی قزل آلای با این پروانه ممنوع است.
 • به ازای هر پروانه، متقاضی می تواند صرفا از یک واحد ابزار مجاز صید (مانند چوب و چرخ یا چوب ماهیگیری یا ریسه و ...) استفاده نماید و استفاده از ابزار بیشتر، مستلزم تهیه پروانه به ازای هر واحد ابزار صید است.

تبصره۲: هر ماهیگیر در هر دوره دو ماهه اعتبار پروانه حداکثر مجاز به اخذ دو پروانه صید از هر استان و استفاده از دو واحد ابزار صید در هر روز می باشد

 • پروانه صادره صرفا در حوزه استحفاظی استان خراسان شمالی پروانه دارای اعتبار است. چنانچه متقاضی تمایل به صید در استان های مختلف را داشته باشد می بایست از هر استان جداگانه پروانه دریافت نماید.
 • ماهیگیری در قسمت‌هایی که از طرف سازمان آب منطقه ای ممنوع اعلام گردیده است ،مجاز نمی‌باشد. (بالاخص سد شیرین دره)
 • اخذ مدارک به صورت کامل، تکمیل فرم خوداظهاری توسط متقاضی و تکمیل دیتا بیس توسط دفاتر و ارسال به اداره کل حفاظت محیط زیست استان صورت پذیرد.
 • اطلاع رسانی و دسترسی به فرم خوداظهاری و فایل اکسل در پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل پست و انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد.

این صورتجلسه در ۱۲ مورد و ۲ تبصره، قابلیت اجرا در تمامی دفاتر پیشخوان دولت و پست استان را دارد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات