اولین نشست سرپرست های تیم های ورزشی با مدیر جدید امور رفاهی سازمان

اولین نشست سرپرست های تیم های ورزشی با مدیر جدید امور رفاهی سازمان

.
طی نشست چهارشنبه ۹ مرداد ماه در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی استان تهران آقای مهندس قمری اتحاد مدیر جدید امور رفاهی ضمن تشکر از سرپرست های تیم های ورزشی  به بیان اهم برنامه های خود شامل تدوین و تصویب شیوه نامه ورزشی،تشکیل کمیته ورزش و .....پرداختند،همچنین سرپرستان تیم های ورزشی گزارشی از عملکرد خود ارائه نموده و طرفین درخصوص مشکلات موجود و راه های رفع انها به تبادل نظر پرداختند.در انتها از همکاری و مساعدت ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس خرم و جناب آقای مهندس دزفولیان خزانه دار محترم در تسهیل و تسریع امور مربوط به قرارداد ها و پرداختهای سالن های ورزشی تقدیر گردید.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پرتال نظام پیشنهادات از طریق لینک زیر منعکس نمایید.
http://suggestion.tceo.ir
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات