اطلاعیه مهم برای پیمانکاران طرف قرارداد با اداره کل

اطلاعیه مهم برای پیمانکاران طرف قرارداد با اداره کل

با عنایت به ظرفیت به وجود آمده در ردیف ۱ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که" به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده به صورت جمعی-خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه گردد،" از کلیه پیمانکاران محترم طرف قرارداد که مشمول قانون فوق گردیده و متقاضی می باشند درخواست می گردد نسبت به ارسال تقاضانامه خود تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۰/۵/۹۷ به مدیریت مربوطه اقدام عاجل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات