فاجعه ای عظیم در بستر تالابها و سدهای خشک ش ...

فاجعه ای عظیم در بستر تالابها و سدهای خشک ش ...

به گزارش "بحران نیوز" گاز متان CH۴ در سال ۱۷۸۸ توسط فیزیکدان ایتالیایی ،،آلساندرو ولتا،،، کشف شد. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن مواد الی بویژه فساد گیاهان در مردابها حاصل میشود. به همین جهت متان را "گاز مرداب"یا" گاز باتلاق"نیز می نامند.

حسین صارمی دکترای تخصصی مخاطرات آب و هوایی و مدرس دانشگاه طی یادداشتی در این زمینه می گوید: گاز متان همانطوریکه بعنوان یکی از منابع ارزشمند در تولید انرژی محسوب میشود، می تواند بطور بالقوه در اکوسیستم شکننده زمین بسیار ویران کننده باشد. حجم عمده متان طبیعی تولید شده تقریبا نزدیک به ۴۰درصد متان در تالابها و اقیانوس ها موجود است. اما مابقی گاز متان موجود در طبیعت توسط سوزاندن مواد سوختی و پرورش دام تامین میشود. گاز متان بعنوان یکی از گاز های گلخانه‌ای محسوب میشود. میزان متان موجود در جو زمین از بعد از انقلاب صنعتی به بیش از ۲برابر رسیده است.

دانشمندان در سال ۱۹۹۲ این مسئله را اثبات کرداند که سدها یکی از منابع انتشار گاز متان هستند. متان یکی از گاز های گلخانه‌ای با اثر گرمایشی بیش از ۲۵برابر CO۲ است.  درخصوص تالابها و سدهای کوچک گاز متان از مواد آلی موجود در رسوبات پشت سدها و تالابها انباشته میشود. اما انچه در این زمینه مهم است اینکه این سدهای کوچک و تالابها پس از خشک شدن مقدار زیادی گاز متان را در زیر لایه های خاکی خود انباشته میکنند(حدودا در عمق ۱۰تا ۳۰ سانتیمتری). باتوجه به اینکه گرمایش هوا، عدم توجه به واقعیت های اقلیمی_ محیطی و ساخت سدهای فراوان و از سویی دیگر این سدها خود محل تجمع گاز متان بوده (با خشک شدن سدها به دلیل بالا بودن تبخیر) و باعث نرسیدن اب به پائین دست تالابهای زیردست شده و این تالابها خشک میشوند( انچه در ایران صورت گرفته است)، لذا هم سدهای کوچک خشک شده و هم تالابهای خشک شده بصورت یک انبار مهمات می باشند که با کوچکترین اتشی با بهره گیری از نیزارهای خشک و گاز متان انباشته شده در لایه های زیرین خاک، باعث میشود که این مناطق با مخاطره جوی اتش سوزی تالابها و سدهای کوچک خشک شده ، همراه گرداند.  بدین صورت،انچه در هورالعظیم صورت گرفت نتیجه همین واکنش بوده یعنی خشک شدن تالاب و نیزارها، گرمای زیاد هوا (بیش از ۵۵درجه سلسیوس) باعث اتش سوزی شده که گاز متان موجود در لایه های زیرین به تشدید این اتش سوزی کمک کرده است.

انچه در اینجا با توجه به گرما به مسئولین هشدار داده میشود، اینکه سایر تالابها و سدهای خشک (حتی کم اب) نیز پتانسیل انچه در هورالعظیم اتفاق افتاد، را دارند. اتش سوزی تالاب میقان، تالاب پیرامون مهارلو و. .. از این دست اتش سوزی ها می باشد که، اینک گریبان هورالعظیم را گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات