مخاطرات زیست محیطی استان البرز شناسایی گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز؛ شورای  پژوهشی در سالن جلسات اداره کل با محوریت بررسی پروپوزال های ارائه شده همچنین روش مطالعه اولویت بندی وپهن بندی مخاطرات زیست محیطی استان توسط مشاور مربوطه برگزار گردید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز ضمن اشاره به اهمیت شناسایی مخاطرات محیط زیست استان گفت :از آنجائیکه قبل از اجرای راهکارهای لازم جهت حل معظلات زیست محیطی میبایست مطالعات کاملی در خصوص شناسایی و اولویت بندی آنها اقدام نمود، مطالعه اولویت بندی مخاطرات زیست محیطی در دستور کار این اداره کل قرار گرفت که مشاور مربوطه در این جلسه   مطالعه انجام شده را ارائه و مقرر گردید ضمن تصحیح ایرادات وارد شده بر مطالعه  از سوی اعضاء شورای پژوهشی ، موضوع در کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان مطرح و روال تصویب آن طی گردد.

حکیمی افزود : این اداره کل و شورای پژوهشی آن آمادگی پذیرفتن و بررسی طرحهای پژوهشی را دارد تا بتوانیم از بین پیشنهادات مطابق اعتبارات موجود اولویت های پژوهشی لازم برای محیط زیست استان را در دستور کار قرار دهیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات