برگزاری جلسه کارگروه مشورتی اثرات زیست محیطی دراداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، اولین جلسه کارگروه اثرات زیست محیطی و طرح ها در سال ۹۷ با حضور مدیران دستگاه ها و نماینده ها ی ذیربط در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

این جلسه به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان طالقان تشکیل شد و با توجه به مغایرت محل پیشنهادی با ضوابط استقرار واحدهای خدماتی مقرر گردید شرکت آب و فاضلاب استان نسبت به معرفی مکان جدید و منطبق با ضوابط مذکور به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدام نماید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات