توزیع آب و علوفه درمناطق شهرستان کرمان براساس نیاز شدید حیات وحش در سال‌های قهر طبیعت همچنین ترمیم وهمگون نمودن منابع آبی با محیط وجلوگیری از تابش مستقیم خورشید

بنابه گفته رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان سیدوحیدسیدجعفری ٫باتوجه به خشکسالی های پی درپی در شهرستان کرمان ونیازآبی وعلوفه مبرم مناطق ٫ماموران ورویکرد جدید مدیرکل محترم استان مبنی بر توزیع به موقع و مستمر آب و علوفه ، محیط بانان پرتلاش شهرستان کرمان ضمن پرنمودن تانکرهای ذخیره آب برای وحوش وپرندگان نسبت به توزیع علوفه ،دانه وهمگون سازی منابع آبی ثابت با مصالح طبیعی جهت عدم تابش مستقیم خورشید در منطقه حفاظت شده سعدی اقدام نمودند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات