ستاد اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط محیط زیست استان اصفهان شایسته تقدیر شناخته شد

ستاد اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط محیط زیست استان اصفهان شایسته تقدیر شناخته شد

ستاد اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط محیط زیست استان اصفهان شایسته تقدیر شناخته شد

ستاد اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط محیط زیست استان اصفهان برای چهارمین سال متوالی شایسته تقدیر شناخته شد .

به گزارش"پارما" نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نمازاعلام شد.

بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد اعلام شده از سوی هئیت ارزیابی ستاد اقامه نمازاستان اصفهان،اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با کسب امتیاز ۸۴ شایسته تقدیر شناخته شد .

رویکردهای ستاد اقامه نماز در فرآیند ارزیابی و داوری سال ۹۶ شامل ۱۲ سرفصل بوده است که بر اساس آن این ارزیابی صورت گرفته است.

شایان ذکر است، عملکرد ستاد اقامه نماز حفاظت محیط زیست استان اصفهان طی سه سال گذشته نیز شایسته تقدیر شناخته شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات