کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر غیر مجاز در خوانسار

کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر غیر مجاز در خوانسار

کشف و ضبط یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر غیر مجاز به همرا دو عدد فشنگ در خوانسار

یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر غیر مجاز به همرا دو عدد فشنگ در خوانسار کشف و ضبط شد.

به گزارش"پارما" شهاب برهانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسارگفت: مامورین حفاظت محیط زیست این اداره حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع به یک نفر متخلف که در کومه شکار کمین نشسته بود مشکوک شده که جهت دستگیری متخلف اقدام کردند.

وی گفت: متخلف با مشاهده مامورین اقدام به فراربه ارتفاعات نموده وبا وجود سعی وتلاش فراوان جهت دستگیری وشناسایی متخلف در ارتفاعات ،متاسفانه متخلف متواری گردید و سلاح و مهمات خود را به جای گذاشته که توسط مامورین این اداره کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشت: پرونده این تخلف جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه عمومی وانقلاب شهرستان خوانسار ارسال شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات