افزایش نظارت ادارات کل محیط زیست استانها بر فعالیت قرق ها

افزایش نظارت ادارات کل محیط زیست استانها بر فعالیت قرق ها

افزایش نظارت ادارات کل محیط زیست استانها بر فعالیت قرق ها

پنجمین جلسه کمیته فنی قرق ‌های اختصاصی، با حضور نمایندگان ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های یزد، کرمان و سمنان و نمایندگان دفاتر ستادی عضو کمیته، در اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید تشکیل شد.

به گزارش "پارما" از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،علی تیموری مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره این نشست گفت: در این نشست، نمایندگان استان ها، گزارش های کاملی از وضعیت موجود هر یک از قرق های اختصاصی محدوده استان، اقدامات اجرایی انجام شده توسط مدیریت قرق ها در یک سال گذشته و وضعیت تغییرات جمعیتی گونه های جانوری مبتنی بر سرشماری های انجام شده ارائه کردند.

وی با اشاره به تبادل نظر اعضای کمیته درباره ضرورت ها و الزامات مرتبط با قرق ها ادامه داد: اقداماتی که باید توسط قرق داران و همچنین ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها اجرا شود نیز در این جلسه تعیین شد.

تیموری تاکید کرد: با بررسی آمارهای سرشماری (دوبار در سال) وضعیت حفاظتی و اقدامات صورت گرفته در قرق ها، سهمیه شکار هر یک از قرق های در قرق اختصاصی جاشلوبار با توجه به توضیحات نماینده استان وعدم دستیابی به آمار دقیق، پروانه شکار صادر نخواهد شد.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آغاز فصل شکار از اواسط شهریور ماه گفت: فصل شکار از اول شهریور آغازشده و ۱۵ اسفندماه پایان می یابد. اما از اول آبان ماه لغایت ۱۵ آذرماه همزمان با فصل جفت گیری، شکار در قرق ها ممنوع خواهد بود.

وی درباره نحوه نظارت بر قرق های اختصاصی گفت: ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، ضمن دریافت تعهد محضری ازتمام مدیران قرق های اختصاصی برای اجرای تعهدات قانونی، نظارت کامل و مستمر بر روند اجرای این تعهدات اعمال می کنند. همچنین مدیران قرق های اختصاصی باید گواهی عدم سوپیشینه برای کلیه قرق بان های خودگرفته و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه ارائه کنند. ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها نسبت به تشکیل کمیته نظارت استانی اقدام کرده و برای پایش دقیق و مستمر فعالیت قرق ها، فرم های پایش قرق های اختصاصی که توسط سازمان به این ادارات کل داده شده ، دوره ای و تحت نظارت کمیته استانی تکمیل و جهت نظارت به معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ارسال شود.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره وظایف مدیران قرق های اختصاصی ادامه داد: همه مدیران قرق های اختصاصی مکلف شدند تا ظرفیت برد قرق های اختصاصی را بررسی کرده و نتیجه آن را به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه اعلام کنند تا مبنای برنامه ریزی های آتی مدیریت حیات وحش در محدوده قرق اختصاصی قرار گیرد.

تیموری در پایان درباره تابلوهای مشخص کننده محدوده قرق ها و لباس قرق بان ها نیز گفت: طرح نهایی تابلوهای تعیین محدوده قرق های اختصاصی مشخص شد و جزییات آن ازشکل و طرح، اندازه ها، متون و فونت ها، رنگ و دیگر جزییات تعیین شد که به استان ها ابلاغ خواهد شد تا بر روی مرزهای قرق های اختصاصی نصب شود. در رابطه با تعیین فرمت لباس متحدالشکل برای قرق بان ها نیز قرارشد تا پیشنهادات اعضای کمیته فنی قرق های اختصاصی به دبیرخانه کمیته واقع در اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید ارسال شود تا پس از جمعبندی، در جلسه بعدی کمیته در رابطه با آن تصمیمات لازم گرفته شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات