جلسه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل محیط زیست کردستان برگزار شد ۹۷/۵/۲۱

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان ، در این جلسه رئیس اداره دفتر بازرسی ،عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مطالبی را درخصوص فرایند ارزیابی و تهیه و تدوین شاخص های ابلاغی از سوی سازمان متبوع برای حاضرین عنوان نمود. مختار اسکندری تاکیدکرد: به منظور افزایش عملکردتخصصی، لازم است مسئولین ادارات براساس شرح وظایف و همسو با شاخص های ارزیابی تعیین شده، فعالیتهای خود را در طول سال انجام داده و نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه نیز اقدام نمایند. درخاتمه و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید در صورت وجود ابهام در مورد فرایند و شاخص های ارزیابی عملکرد، مسئولین بخش های تخصصی پیگیری های لازم را به عمل آورده و رونوشتی را جهت پیگیری به اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل ارسال نمایند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات