هم اکنون گردهمایی تشکل هاوسازمانهای مردم نهاد استان در هفته نهادهای مردمی با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان ،سرکار خانم دکتر موسی پور مدیرکل محترم دفتراموراجتماعی وفرهنگی استانداری، جمعی دیگر از مسولین استان و تشکل ها در حال برگزاریست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات